Trụ sở chính

Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại

0345.09.33.88

0335.90.22.88